Lâ ilâhe illallâh Etiketli Yazılar

Her gün okunacak 5 Tevhid

Sahih hadistir; kim bu 5 Tevhidi okursa okuduğu gün ölürse ya da gece ya da o ay içinde ölürse günahsız ölür. Ne kolaymış demeyin nasibi olan okur diğerleri unutur.

1-La İlahe illallahu vahdehu vallahu ekber
2-La ilahe illallahu vahdeh
3-La ilahe illallahu la şerike leh
4-La ilahe illallahu lehül mülkü ve lehül hamd
5-La ilahe illallahu vela havle vela kuvvete illa billah.

Lâ ilâhe illallah

Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”
Kaynak: Taberani, Terğibu Terhib 2/449

Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin

Hazreti Ali radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri şöyle buyurmuştur: “Her kim günde yüz kere ‘Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin’ derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.”
Kaynak: Şirazi; Hatib; Deylemi.