Allah (cc) > Genel

Cuma Gününün Fazileti ve Yapılacaklar

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibâdetlere en az, iki kat sevab verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.
Kendisine Cuma namazı farz olan her müslümanın alış-verişini bırakıp namaza gitmesi farzdır. Özürsüz Cumaya gitmemek haramdır. Ezan okunurken de, alış-veriş yapmak mekruhtur.
Hâlbuki alış-verişin kendisi helaldir. Yani alınan mal mekruh değil, helaldir. Fakat ezan okunurken alış-veriş yapılması mekruhtur. (Dürer)

Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
(Sevablar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz]
(Cuma günü selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İ.Gazali]
(Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.) [Deylemî]
(Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevab verilir.) [Taberânî]
(Cuma günü veya gecesi ölen, şehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym]
(Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir.) [Müslim]
(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizî]

Yapılacaklar:

 • Gecesinde Gusul abdesti alınır.
   (Hadis: Her kim cuma günü boy(gusül)abdesti alırsa geçmiş on günlük günahları mağfiret olur.)
 • Gece 100 ve Gündüz 100  salavatı şerife okunur.
  (Hadis: Her kim cuma günü ve gecesi,bana yüz kere salat okursa,Allah’u Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş,dünya hacetlerinden de otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi,o salatları da bana arz edecek meleği Allah’u Teala bu hususta görevlendirir.Şüphesiz benim ölümümden sonraki ilmim, sağken bilmem gibidir.)
  (Hadis: Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.)
 • Gece Duhan  ve Yasin Suresi Okunur.
  (Hadis: Her kim cuma gecesi,Duhan suresini okursa,yetmiş bin melek o kişi için sabaha kadar istiğfar eder.)
  (Hadis: Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.)
 • Sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okunur.
  (Hadis: Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.)
 • Sabah Namazı Cemaatle kılınır.
  (Hadis: Her kim cuma gününün sabah namazını cemaatle kılarsa o kişinin mağfiret olmayacağını zannetmiyorum.)
 • Cuma Namazı kılınır.
  (Hadis: Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdır.[Tirmizî])
  (Hadis: Allaha ve ahırete inanan, Cuma namazına gitsin! [Taberânî])
  (Hadis: Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı. Adil veya zâlim bir imam [başkan] zamanında küçümseyerek veya inkar ederek Cuma namazını terkedenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekâtı, haccı, orucu ve hiçbir ibâdeti kabul olmaz.[İbni Mace])
 • Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okunur.
  (Hadis: Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn [yani iki Kul euzüyü] okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.)
 • İkindi ile akşam arasında zikir ve dua edilir.
  (Hadis: Cum’a gününde bir saat vardır, mü’min bir kul namazda duâ ederken Allah ‘dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder.
  Ashab-ı kirâm: ‘Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah” dediklerinde: “İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular.)

İnsan için ancak çalıştığı vardır.


İnsan için ancak çalıştığı vardır.

Necm 39

Hz. Süleyman’ın Duası

Kur’an’ın ifadesine göre Hz. Süleyman, Allah’a dua ede­rek, O’ndan hiç kimseye verilmeyen, ya da hiç kimseye nasip ol­mayacak büyük bir mülkü, mal ve yöneticiliği istedi.
“Andolsun, biz Süleyman’ı denemeden geçirdik, tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna) döndü.
Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.(Sad:35) http://mushaf.diyanet.gov.tr/#38:35 (daha&helliip;)

Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh

Esed İbni Veda’a radıyallahu anh’dan rivayetle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: “Her kim, her gün, yüz kere: ‘Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh’ derse, fakirlik, ebediyyen ona isabet etmez.”

Kaynak: İbni Ebi’d Dünya, Terğib 2/449

Esmaül Hüsna Videoları

 

ALLAH (cc)

Allah ismi tek, eşi benzeri olmayan ve ortağı olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan yaratıcının ismidir. Allah, bildiğimiz ve bilemediğimiz, görebildiğimiz ve de göremediğimiz bütün alemlerin ve  din gününün sahibi  olan, kainatı yaratıp yöneten, tüm övgülere ve ibadet edilmeye tek layık olan Yüceler Yücesi Rabbimizin, 99 isminin bütün özelliklerini kendinde toplayan en kapsamlı ve özel adıdır. Müslümanlar, Allah lafzının ardından Celle Celaluhu (C.C.) veya Teâla (Yüce) gibi övücü sözler kullanır. (daha&helliip;)